Tháng: Tháng Năm 2018

Giải mã câu hỏi: Tại sao số 4 la mã – “IIII” trên đồng hồ?

Giải mã câu hỏi: Tại sao số 4 la mã – “IIII” trên đồng hồ? https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-563bl-5av-day-da-that-mau-nau-chong-nuoc-100m https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-559dc-1av-day-kim-loai-ma-ion-den-chong-nuoc-100m https://casiovietnam.net/dong-ho-casio-nam-g-shock-gwx-5700cs-2-day-nhua-mau-xanh-pin-nang-luong-mat-troi Mỗi chi tiết xuất …

Đồng hồ Tissot 1853 6 kim: Cơn sốt chưa bao giờ hạ nhiệt

Đồng hồ Tissot 1853 6 kim: Cơn sốt chưa bao giờ hạ nhiệt https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-563bl-5av-day-da-that-mau-nau-chong-nuoc-100m https://casiovietnam.net/dong-ho-nam-casio-edifice-efr-559dc-1av-day-kim-loai-ma-ion-den-chong-nuoc-100m https://casiovietnam.net/dong-ho-casio-nam-g-shock-gwx-5700cs-2-day-nhua-mau-xanh-pin-nang-luong-mat-troi   Không chỉ tạo ra vẻ …