Tháng: Tháng Ba 2019

Hans Wilsdorf muốn những chiếc đồng hồ của mình mang một cái tên ngắn

1905 – Hans Wilsdorf và Ước Ao Chiếc đồng hồ đeo tay với Độ Chính Xác Cao      https://donghothethaoblog.wordpress.com/2019/03/06/troi-oi-tin-duoc-khong-mau-moi-g-shock-ga-2000e-4-mau-cam-sieu-chat/ https://donghothethaoblog.wordpress.com/2019/03/04/tien-nhieu-de-lam-gi-ma-khong-so-huu-ngay-g-shock-gbd-800slg-3/ https://donghothethaoblog.wordpress.com/2019/03/02/ra-mat-dong-ho-casio-baby-g-g-lide-bax-100/   …